Produkter

Lindningsmaskiner typ KOC-T (KOC-TT, KOC-TP)

GRANLUND tillverkar en serie automatiska lindningsmaskiner, typ KOC, som har visat sig uppfylla de högsta kraven från tillverkare av motståndsspolar för värmeelement. Maskinerna möjliggör tillverkning av enhetliga och reproducerbara spolar, varvid en enhetlig temperatur kan erhållas längs hela elementet.

Principen för alla GRANLUND rullmaskiner är att tråden lindas runt en roterande dorn. För att få tillräcklig friktion på dornen och förbättra lindningen appliceras en eller två externa lindningsvalsar. Denna teknik är väl utvecklad och har visat sig vara den mest kostnadseffektiva vid lindning av motståndslegeringar.

Maskinen består av följande:
– Maskinstativ i aluminium
– Ny transmissionsdesign
– Spolbricka
– Två likströmsmotorer med variabel hastighet, en för dornen och en för lindningsrullarna
– Dator för beräkning och programmering
– Tandemenhet (tillval, KOC-TT)
– Flerstegslindning (tillval, KOC-TP)

GRANLUND KOC-T kan utrustas för möjligheten att linda spolar med sekundär stigning, och kallas då KOC-TP (”P” för programmerbar stigning). Med denna maskin är det möjligt att göra en spole som är tätlindad i vissa delar, och pitch-lindad i andra. Längden på var och en av de pitch- eller close-wound delarna kan enkelt programmeras på datorn.

På KOC-T drivs lindningsvalsarna av en separat motor, vilket förbättrar kontrollen över rullarnas hastighet. Hastighetsförhållandet mellan dornen och rullarna ställs in av en potentiometer till ett värde beroende på tråd- och dorndiametrarna.

Programmeringen av antalet spolar som ska produceras, erforderligt motstånd etc, görs genom en mikrodator. Det inställda motståndsvärdet omvandlas till en önskad längd av datorn. Motståndsjusteringar kan göras under produktionen. Skärningen görs av en stegmotor istället för en magnet (som i KOC-VE ), vilket gör den tystare.

Bromsen är av pulvertyp, vilket ger en konstant bromskraft.

Funktioner/fördelar

Denna nya typ av lindningsmaskin har flera fördelar jämfört med äldre konstruktioner, t.ex
+ Förbättrad skäranordning, lättare att justera för att få ett rent snitt
+ Förbättrade möjligheter att köra utan något trådsmörjmedel
+ Datorn förenklar korrigering av motstånd
+ Inget oljeläckage från växellådan

Technical information

Height: 700mm
Length: 1300mm
Width: 550mm
Weight: 100kg
Spool weight: max. 4kg, for bigger spool use a dereeler KOA
Mandrel speed: 0-6000rpm
Wire Ø: 0,15-0,8mm
Mandrel Ø: 0,7-8,5mm
Cut-off bushing Ø: 1,0-11,5mm
Coil Ø: 7-12mm

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.