Produkter

KOM-1W/2W

Mottagningsbordet, typ KOM, kan ta emot rör eller rörformade element i alla storlekar som kan packas i de reducerande valsverken. KOM är helt automatisk och överför rören eller elementen till en lämplig behållare. Den kan t.ex. fästas på alla vanliga reducerande valsverk.

Tippbordet manövreras pneumatiskt.

Röret eller elementet dras från maskinen (t.ex. det reducerande valsverket) varefter KOM placeras, av utdragningsvalsarna och vilar på ett L-format stöd. Eftersom mottagningsbordet inte lutar förrän hela elementet är fritt från kvarnen och vilar på
stöd, kommer den att falla eller rulla ner, parallellt in i behållaren. Rören/elementen böjs så lite som möjligt.

Envägsmottagningsbordet, typ KOM-1W, ska användas tillsammans med utrustning där endast enkelriktad tippning krävs, t.ex. ett GRANLUND reducerande valsverk.

Tvåvägsmottagningsbordet, typ KOM-2W, kan användas i linje med GRANLUNDs rörsvetsverk eller med längdkompenseringsmaskinen. Den kan sedan reda ut defekta rör eller element.

Funktioner/fördelar

• Sparar arbetstid
• Minskar böjning av element
• Gör automatisk sortering möjlig (KOM-2W)

Technical information

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.