Produkter

KBMA

Enheten monterar och svetsar två terminalstift till en spole samt placerar den nedre tätningspluggen på stiftet. Felaktiga eller ej monterade delar sorteras automatiskt bort.

Som tillval kan KBMA utrustas med motståndsmätning (sträcka spolen, mäta resistans och samtidigt göra en enkel kontroll att spolen är svetsad) av den färdiga enheten efter svetsning.

Den normala cykeltiden är ca 3,5-4,0 s. Normal produktion under ett åtta timmars skift skulle ligga runt 5000 – 6000 st.

Denna maskin är endast lämplig för stora partier, t.ex. över 5 000 eller 10 000 spolar. Annars blir inställningstiden för viktig. Men om bara spollängden varierar, behövs ingen ny uppställning.

En veckas driftsättning är ett rekommenderat alternativ.

Technical information

pin length: 55 mm-150 mm
pin Ø: 2 mm-4 mm
coil length: 60 mm-800 mm
coil Ø: 2 mm-5 mm
wire diameter: 0,2 mm-0,8 mm
welding power: 10 + 10 kVA
power supply: 3-phase 400 V, 50/60 Hz
pneumatic supply: 6 bar

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.