Produkter

Rörmärkningsmaskin typ KOP

Märkning av metallmantlade rörformiga element med klassificering, spänning, typnummer etc, direkt efter reduktionen av röret är önskvärt ur produktionssynpunkt. Att märka rören utan mellanhändertagande innebär lägre driftskostnader och mindre risk för sammanblandning av element.

GRANLUND KOP markerar det reducerade elementet längs elementet (parallellt med dess längdaxel), medan KBP markerar runt elementet (omkrets). Båda är baserade på att pressa in ståltyper i manteln och är monterade på det reducerande valsverket.

KOP finns i två versioner: KOP-15 med 1,5 mm typer och KOP-25 med 2,5 mm typer.

• Smidig drift i linje med KOR
• Flexibel för olika rördiametrar

Markerings- och stödvalsarna är monterade i en ram fäst på valsreduceringsverket och kan monteras på gamla såväl som nya kvarnar. Rördragningsanordningen är fäst vid märkningsutrustningen istället för ändplattan på lagerlådan.

Funktioner/fördelar

Typen är monterad på en rund typhållare. Det reducerade röret trycks genom märkningsanordningen av valsarna i det reducerande valsverket. Den markeras automatiskt av den runda typhållaren som roterar till slutet av markeringen och sedan går på tomgång. När röret har
godkänd återgår typhållaren automatiskt till sitt utgångsläge.

Röret stöds av en stödrulle när det markeras, vilket undviker att röret böjs.

Typhållaren kan bytas på 2-3 minuter.

Technical information

Weight: 20 kg
Tube Ø: 16 mm
Tube height: 8,0 - 40,0
Marking length: eg. 10,0: 100T6-10,0
Number of types: max.65 (KOP 15) max.44 (KOP25)

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.