Produkter

Riktningsmaskin, typ KOL-R-2

Efter att ha fyllt och reducerat elementen kommer de alltid ut med en viss längdvariation. Denna variation orsakas av:

Tolerans för rördiameter
Variation av rörhårdhet
Tappdensitet (mängd MgO i elementet)

Den mest inflytelserika faktorn är tappdensiteten, det vill säga densiteten av MgO i elementet efter fyllning.

Det finns två metoder för att kompensera längdvariationerna:

En metod, ”cutting and stripping”, är att skära av elementet, avtäcka stiftet och så småningom även ta bort MgO från änden, för att få plats för pluggen. Denna metod är kostsam och slöseri med material.

Den andra metoden är längdkompensering genom ytterligare rullning av en del av elementet. Denna metod sparar material (normalt 1,5-2% beroende på rörmaterial). KOL-R använder denna metod.

• Samma produktionskapacitet som KOR
• Arbeta i linje med KOR
• Sparar material
• Snäva toleranser på längd
• Lätt att använda
• Eliminerar störningar i efterföljande operationer

Maskinen består av följande delar:

– Transportväg med mätstation
– Kompenserande kvarn med ett par valsar och två induktiva sensorer
– Kontrollpanel med dator
– Hydraulisk utrustning

Maskinen accepterar rostfritt stål, mjukt stål, koppar och aluminium.

Funktioner/fördelar

Elementets diameter reduceras ytterligare 0,1 mm (justerbar). Reduktionens startposition kan programmeras. Reduktionens längd beror på hur mycket elementlängden ska ökas. Rullarna kommer automatiskt att gå upp när 90 mm är kvar av elementet, även om rätt längd inte har uppnåtts ännu.

Längdtoleransen efter kompensation är mycket liten, ca. ±1
Varje element mäts när det kommer ut ur valsverket, KOR. Längdkompenseringsmaskinen, KOL-R, justeras till samma hastighet som valsverket. Därför orsakar KOL-R ingen nedgång i produktionen. Transportvägen är anpassad för att ta hand om den maximala elementlängden i produktionen (specificeras av kunden). Transportvägen (motsvarer max elementlängd) är 4m som standard, längre tillgänglig på begäran.

Driftcykeln är:
1.1 Normallägesförlängning
Den första mätstationen placeras i mätbanan. Den inkommande längden är
mäts av vridgivaren.
När elementet når beröringspunktsbrytaren i mätstation 2 börjar pulsgivaren i denna station att räkna. Givaren i mätstation 3 räknar baklänges. När den uppmätta längdskillnaden mellan station 2 och 3 är lika
till längdskillnaden mellan börvärde och uppmätt längd i station 1, rör sig reduktionsrullarna isär. Förlängningen görs genom att reducera elementets diameter med ca. 0,1 mm tills rätt längd uppnås.

1.2 Fuzzy Mode-förlängning
Realtidsrullning, kallat normalläge, är en mycket exakt och säker metod för att förlänga element med längden 1000 mm eller längre. För element kortare än 1000 mm kan töjning i realtidsläge orsaka problem på grund av avståndet mellan mätstation 2 och 3. Ofta måste den korta rullningen användas och den okontrollerade töjningen har stor inverkan på resultatet.

För att optimera töjningen för korta element har GRANLUND Machinery AB utvecklat ett rullläge som arbetar med beräknade rulltider för viss töjning, här kallat fuzzy mode rolling.

Technical information

Total height: 1470mm
Total width: 1000mm
Weight: 1200kg
Tube lengtht: 600-4000 (longer on request)
Tube Ø: 5-12mm
Length tolerance: ±1mm
Production speed: 10-35m/min (adjustible)
Electrical connection: 3x400V, 50Hz

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.