Produkter

Neptune, automatisk underplansförsänkare

Det vattendrivna backspot facing-verktyget utvecklat av Granlund Tools

Med Neptune backspot facing-verktyget kan du producera spotfaces på upp till 2 gånger diametern på ingångshålet. Som speciell kan verktyget tillverkas för ett ännu bredare sortiment.

Funktioner/fördelar

Helautomatisk lösning
Endast 3 bar kylvätsketryck räcker för att aktivera verktyget
Två vändskär möjliggör korta cykeltider
Tre skäreggar per skär leder till lägre kostnad per hål
Nödfunktion för att säkerställa att verktyget inte skadar arbetsstycket om patronen inte dras in
Möjligt med skräddarsydda mått/längder
Möjlig att använda vid avbrutna skärapplikationer, reducera endast matningshastigheten med 50 %

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.