Produkter

Fyllningsmaskin typ KOF-125

Detta är vår senaste fyllningsmaskin. 25 element fylls samtidigt och fyllningshastigheten är högre jämfört med KOF-24. KOF 125 används för element med diameter 7,5 mm och tjockare, eftersom systemet med tre påfyllningsrör kräver mer innerutrymme än systemen med ett eller två påfyllningsrör. Den minsta rördiametern beror på den yttre spolens diameter samt på rörets väggtjocklek. Fyllningshastigheten och MgO-kornstorleken kommer också att påverka.

KOF-125 använder ett påfyllningssystem med tre rör, det vill säga ytterligare ett påfyllningsrör än de traditionella påfyllningsmaskinerna. Det tredje röret fungerar som en hylsa/ventil, som öppnar och stänger flödet av MgO. Flödet kan öppnas och stängas när som helst under påfyllningen. De stora fördelarna med påfyllningssystemet med tre rör är:

1. MgO har fritt fall med ett minimalt motstånd genom hålen i den yttre fyllningen
rör. Fyllningshastigheten kan i vissa fall ökas med så mycket som fyra gånger. De
risken för att få tilltäppning i MgO är mindre, vilket innebär att tappdensiteten genom ett set
av fyllda rör blir mer enhetliga.

2. När röret vilar mellan fyllningarna kommer inget slöseri med MgO att märkas
lämnar påfyllningsrören
Fyllningshastigheten styrs steglöst, och kan väljas utifrån tub och spole
diameter.
Ändring av data görs inom en minut från kontrollpanelen. Tekniken är enkel och
lätt att förstå. Följande data kan ändras:
– Påfyllningshastighet
– Elementrörets längd
– MgO-nivå
– Plintstiftslängd utvändigt rör
– Vibrationstid efter fyllning

Maskinen laddas med en fixtur (eller för hand). Därför kan den fungera med den automatiska tätningsutrustningen typ KSO. En effektiv fyllningscell kan bildas genom att en KTS-rörstaplare, två KOF-fyllningsmaskiner och en KSO arbetar tillsammans, med efterföljande matning av elementen i valsverkets matningsanordning. Lastfixturen förkortar hanteringstiden avsevärt. (Obs: Om elementen är mycket långa kan det hända att det inte går att ladda och lossa med fixturen.)

Maskinen består av:
– Ram
– Kontrollpanel
– Påfyllningsset
– Påfyllningsset för element med 2, 3 eller 4 spolar (tillval)

Funktioner/fördelar

Höga fyllningshastigheter (praktiskt sett ofta runt 400 mm/min)
Snabba parameterändringar
Minskad hanteringstid genom införande av staplare av tomma rör, racklastning av tomma rör, racklossning av element och automatisk tätning av elementen

Technical information

Total height: (2 x max element tube length) + 1000 mm
Width, depth: 960x240mm
Pit hole: 1400 x 800 mm, depth depending on machine height
Dimensions of control unit: 600 x 500 x 900 mm
No of elements: 19/25/30 depending of tube Ø
Filling speed (theoretical): 200-900mm/min
Element tube length: 200-6000mm
Outer tube diameter: 7,5-16mm
Pin length: 15-99mm
MgO level: 0-99mm
Coil diameter: min 1,5mm
Vibrator frequency: 0-50 Hz
Electrical connection: 230 V, 16 A, 50/60 Hz, 2000 W
Compressed air: min 4 bar, dehydrated and oil-free

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.