Produkter

Dereeling typ KOA-D

Eftersom spolhållaren på lindningsmaskinerna är byggd för spolar upp till 4 kg bör en separat avrullningsanordning användas för större spolar.

Att använda denna enhet förbättrar produktiviteten i storskalig produktion tack vare mindre frekventa spolbyten. Enheten får start- och stoppimpulser från lindningsmaskinen.

Funktioner/fördelar

• Förbättrar produktiviteten i storskalig produktion

Technical information

Spool weight: Max 20 kg

Nedladdningar

Relaterade referenser

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar.

Lorem ipsum dolor amet marfa hexagon mlkshk glossier irony fingerstache seitan chambray sustainable keytar. Wolf kombucha green juice bitters austin try-hard man bun.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tillhandahåller tekniska lösningar baserade på erfarenhet och expertis.

Granlund erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter, årtionden av erfarenhet och kostnadseffektiva lösningar.